Số lượng người truy cập
Tổng cộng :  5311  Người
Hôm nay    :  105  Người
 
THÔNG TIN SẢN PHẨM
 
   
NHTX400
 
Mã số :  NHTX400
Tình trạng :  100% mới
Giá tiền   vnđ  
   
 
Giới thiệu
 
  

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY ÉP NHỰA  MODEL :NHTX400

12345678.jpg

400.jpg

  
 
Cùng loại sản phẩm :

 
Mã số   NHTX140  

 
Mã số   NHTX160 UPVC  

 
Mã số   NHTX200  

 
Mã số   NHTX250 PET